Preloader

Ładowanie strony...

RODO

RODO

EUROOFERTA LTD

POLITYKA PRYWATNOŚCI I JEJ ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM RODO

Data wprowadzenia: 24 /09 / 2019
Wersja: 1.0v
Daty aktualizacji: [24 / 09 /2019]
Opracował: [Eurooferta.pl]
Zatwierdził: [Eurooferta.pl]

Poniższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy:

 1. Administrator danych osobowych:

Eurooferta LTD  Flat 11, 57 Nutfield Court SO16 9QU Southampton UNITED KINGDOM, Company number: 12060835 jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę  kontaktować się z nami pisemnie na adres  Flat 11, 57 Nutfield Court SO16 9QU Southampton UNITED KINGDOM drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@eurooferta.pl, lub telefonicznie pod numerem +48-796-785-684.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:
 1. Realizowanie procesów rekrutacyjnych na rzecz naszych klientów – Jeśli jesteś kandydatem i bierzesz udział w procesie rekrutacyjnym na wybrane stanowisko będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w dokumentacji aplikacyjnej (np. CV, list motywacyjny) tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, twój wizerunek, a także dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Podstawą prawnądo przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

W przypadku gdy na skutek złożonej przez Kandydata aplikacji, dojdzie do zawarcia pomiędzy Administratorem a Kandydatem umowy o pośrednictwo pracy (np. umowy skierowania do pracy do pracodawcy zagranicznego), dane Kandydata będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania tej umowy, przez okres niezbędny do jej wykonania.

Jeśli jesteś pracodawcą i posiadasz aktywne konto, dane Twojej firmy będą udostępniane innym użytkownikom serwisu.  Do danych tych należą takie informacje jak: nazwa firmy, numery telefonu, adres www, adres e-mail, adres firmy, specjalizacja firmy i rok utworzenia, ilość pracowników, zdjęcie profilu oraz numery rejestrowe (NIP, Regon). Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Rejestracja w naszej bazie danych – Jeśli chcesz być informowany o aktualnych ofertach, a Twoje dane mają być przekazywane potencjalnym pracodawcom będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w dokumentacji aplikacyjnej (np. CV, list motywacyjny) tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, Twój wizerunek, dane dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Zawieranie i realizacja umów sprzedaży naszych usług – w tym realizacja ewentualnych roszczeń gwarancyjnych, bądź reklamacyjnych, które Ci przysługują; a także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zawartą umową: wystawienia oraz przechowywania faktur VAT.Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
 1. Ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, PESEL, NIP. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Kwestie analityczne i administracyjne – prowadzenie analizy aktywności Użytkowników w Serwisie, polegającej na uwzględnianiu charakteru działań, co dalej umożliwia Administratorowi poprawę funkcjonalności działania Serwisu. Przetwarzamy datę i godzinę odwiedzin strony, przybliżoną lokalizację, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, rodzaj systemu operacyjnego oraz adres IP. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostają zbierane, tj. do zawarcia umów z klientami / uczestnictwa kandydatów w procesach rekrutacyjnych.

 1. Posiadane prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do swoich danych

– prawo do poprawiania (sprostowania) swoich danych

– prawo do usunięcia danych

– prawo do ograniczania przetwarzania danych

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych

Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody, na podstawie której przetwarzane są jego dane osobowe. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z Administratorem.

 1. Odbiorcy danych:

 

Korzystanie przez użytkowników / kandydatów z Serwisu, jest związane z udostępnianiem danych osobowych użytkowników odbiorcom danych osobowych. Odbiorcy danych osobowych to wszelkie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, tzw. ułomne osoby prawne, a także organy władzy publicznej), którym ujawniane są dane osobowe Użytkowników lub Kandydatów.
Kategoriami odbiorców danych osobowych będą: osoby odpowiedzialne za rekrutację / potencjalni pracodawcy.

Twoje dane osobowe możemy  także udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli takim podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, t: dostawca usług IT i biuro rachunkowe.

 

 1. Okres przetwarzania danych:

 

Czas przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju i specyfiki świadczonej usługi, jak również celu jej przetwarzania.

 

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO podajemy, że:

 1. Dane przetwarzane są przez okres do X lat od momentu przesłania formularza aplikacyjnego w Serwisie lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody przez Użytkownika.
 2. Czas przetwarzania danych może ulec zmianie, tj. wydłużeniu, w momencie, gdyby dane okazały się potrzebne do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Twoje podstawowe dane są przechowywane dla potrzeb marketingu do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub momentu gdy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Twoje dane nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa.
 1. Bezpieczeństwo:

– Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione. Dane te chronione są przed utratą, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych i niewłaściwym wykorzystaniem. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

 1. Pliki cookies:

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, np. na Twoim telefonie, komputerze czy tablecie i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookies. Służą one dostarczaniu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości i funkcjonalności Serwisu. Niezbędne pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki czasowe i stałe:

-pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

-uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

-stałe pliki cookies wykorzystywane do personalizacji sposobu wyświetlania Serwisu

Pliki cookies mogą być również sklasyfikowane w następujący sposób:
– niezbędne – umożliwiają efektywne korzystanie ze strony internetowej;
– statystyczne – umożliwiają prowadzenie statystyk dotyczących naszej strony internetowej;
– wydajnościowe – umożliwiają przetwarzanie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

Jeśli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki.